Společnost Total Produce je velice hrdá na skutečnost, že produkty, které nabízí mají neoddiskutovatelný blahodárný vliv na zdraví. Jen málo průmyslových odvětví, v našem případě zvyšování konzumace čerstvého ovoce a zeleniny, se může s jistotou těšit ze skutečnosti, že pozitivně přispívají ke zlepšování stravování ve společnosti a k jejímu celkovému zdraví. To, co děláme je skutečně ku prospěchu všech.

Víra ve zvýšení konzumace našich produktů je úzce spojena s tradiční důvěrou zákazníků v čerstvé ovoce a zeleninu. Tato důvěra však zcela závisí na dodavatelském řetězci a poctivosti pěstitelů samotných.

V Total Produce jsme zcela oddáni závazku splnit všechny naše povinnosti vůči kterémukoli článku našeho dodavatelského řetězce. Naše společnost, coby organizace, která své kroky směruje k celkové spokojenosti svých zákazníků, si v první řadě klade za cíl poskytovat prvotřídní kvalitu svých produktů a zajistit absolutní bezpečnost zákazníků. Uspokojení, a dokonce překonání očekávání zákazníků je to, co v Total Produce děláme. Z toho vyplývá, že usilujeme o uplatňování těch nejlepších postupů ve všech procesech tak, abychom vám mohli dodat kvalitní, bezpečné a zpětně zjistitelné produkty.

Současně jsme si také vědomi našich povinností, které máme vůči rozvíjejícím se trhům a zemím, které nás zásobují, obzvláště tedy místním a zahraničním pěstitelům. Za tímto účelem je společnost Total Produce členem organizace SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange), která má za cíl pozvednout úroveň etického chování firem v rámci jejich dodavatelských řetězců (viz www.sedex.co.uk), . Současně jsou také všechny produkty nesoucí značku TOP certifikovány organizací GLOBALGAP. Norma GLOBALG.A.P (viz www.globalgap.org) je primárně určena pro společnosti, které svým zákazníkům chtějí poskytnou ujištění, že jimi nabízené produkty jsou pěstovány způsobem, který minimalizuje negativní dopad na životní prostředí, při kterém je využíváno menší množství chemických látek a při kterém je dbáno na bezpečnost a zdraví pracovníků, jakožto i zvířat.

Jsme také hrdí na to, že můžeme být prospěšní komunitám, kterým nabízíme své produkty, že uplatňujeme politiku "Místní produkty mají přednost", a že podporujeme konzumaci čerstvého ovoce a zeleniny v rámci Spojeného království a EU (viz www.foodudes.ie nebo www.incredibleedibles.ie) a že přispíváme sportovním klubům a charitativním organizacím po celé Evropě a ve světě.

 

Návody a informace na této webové stránce nemají nahrazovat rady a pokyny kvalifikovaného praktického lékaře, odborného lékaře nebo dietologa. Vždy konzultujte Vašeho praktického lékaře před tím, než se budete řídit doporučeními publikovanými na tomto webu. Total Produce nemá zodpovědnost za pochybení při nevhodné aplikaci těchto doporučení.

© Top Fruit 2013. All rights reserved. | HORTIM International, spol. s.r.o. | Realizace Espiral.cz
HORTIM International, spol. s r. o., Kšírova 242, 619 00 Brno, Česká republika | +420 543 522 222 | info@hortim.cz | www.hortim.cz